Prace magisterskie – pisanie ich nie musi być trudne.

Prace magisterskie składają się z tych samych elementów, czyli wstępu i zakończenia, części teoretycznej, części empirycznej, spisu treści, spisu tabel i rycin, bibliografii, ewentualnie streszczenia w dwóch językach (polskim i angielskim). Część pracy magisterskiej, którą student przygotowuje całkiem sam, jest wstęp i zakończenie.

Z tego względu wstęp oraz zakończenie nie powinno zawierać żadnych przypisów. Prace magisterskie winny posiadać we wstępie ogólny zarys pracy, jej cel oraz zakres, a także ewentualne hipotezy badawcze. W przypadku pracy badawczej opierającej się na ankiecie, do pracy powinna być także załączona ankieta oraz wyniki badań i wnioski wyciągnięte przez autora na ich podstawie. Zakończenie pracy magisterskiej, zgodnie z zasadami pisania prac dyplomowych, powinno zawierać podsumowanie, w tym fragmencie pracy autor może pozwolić sobie na własne opinie i wnioski.

Jeżeli we wstępie były zawarte hipotezy badawcze, zakończenie musi zawierać wynik badania z uwzględnieniem owych hipotez i odpowiedzią potwierdzającą lub przeczącą im. Prace magisterskie są w zasadzie odtwórczym procesem, nawet biorąc pod uwagę prowadzenie własnych badań, gdyż nie są to zazwyczaj nowatorskie badania, a raczej powtórzony schemat.

Prace magisterskie – czy ich pisanie musi być trudne?

Pisanie prac magisterskich nie musi być trudne. Wszystko jest kwestią naszej pasji. Jeśli dany temat nas interesuje, to pisanie idzie łatwiej. Jeśli widzimy, że temat ma rynkowe wzięcie, wówczas szczególnie chętnie piszemy o danym temacie. Jeśli widzimy, że dany temat jest jedynie czystą abstrakcją – wówczas tak nie jest. Ciężko się zmotywować  do pisania na temat, który jest czystą abstrakcją i stuprocentową teorią, oderwaną od rzeczywistości. Przymus pisania prac magisterskich jest specyficzne dla polskiego systemu edukacji. W przypadku Stanów Zjednoczonych  student pisze pracę magisterską jedynie wówczas, gdy widzi, że ta praca na coś mu się przyda. Z drugiej strony prace magisterskie, nie gwarantują sukcesu zawodowego. Pracodawcy wymagają od kandydatów konkretnych, praktycznych umiejętności. Nie bez powodu Juliusz Cezar mawiał: “nauczycielem wszystkiego jest praktyka”. Jest w tym dużo prawdy. Praktycznie umiejętności są obecnie często więcej warte, aniżeli dyplomy.

, ,

O Jan Mosio

Doświadczony ekspert przy pomocy w pracach magisterskich.
Wszystkie artykuły autora Jan Mosio

Dodaj komentarz