Prace magisterskie – kryteria i standardy

Prace magisterskie mają określone wymogi, które należy spełnić, by promotor zaakceptował pracę i dopuścił studenta do obrony. Każdy uniwersytet i uczelnia w Polsce ma swoje wewnętrzne zasady pisania prac magisterskich, one wszystkie natomiast muszą opierać się na sformalizowanej strukturze.

Ogólnie rzecz biorąc prace magisterskie winny ukazywać widzę autora z zakresu programowego wybranego kierunku studiów, a także jego umiejętności zarówno w posługiwaniu się zdobytą wiedzą, jak i w tworzeniu nowej. Prace magisterskie powinny także zawierać przegląd literatury przedmiotu oraz zawierać część o charakterze poznawczym lub użytkowym. Jak wszystkie prace dyplomowe, prace magisterskie muszą być opracowywane pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, zwanego promotorem pracy.

Prace magisterskie nie mogą zawierać oczywiście plagiatu, cały tekst musi być ujęty słowami autora, dopuszcza się użycie cytatów, lecz w niewielkim zakresie, odpowiednio oznaczonych w tekście. Przypisy w pracy są w kilku możliwych wariantach, najbardziej powszechnym są przypisy dolne, tworzone przez odwołanie w tekście pracy. Znany jest także styl Harvardzki, używany najczęściej w pracach w języku angielskim.

, ,

O Jan Mosio

Doświadczony ekspert przy pomocy w pracach magisterskich.
Wszystkie artykuły autora Jan Mosio

Dodaj komentarz